Хустська спецшкола інтернат

Психологом школи був проведених тренінг для педпрацівників на тему: «Дозвольте собі бути щасливими».

Метою даного тренінгу було ознайомлення з поняттям «щастя» кожного з учасників, допомога вчителям глибше засвоїти фактори здобуття щастя та сприяти розвитку унікального вміння володіти ним.

Інформаційне повідомлення про поетапне задоволення потреб, а саме піраміда потреб А. Маслоу, дала можливість присутнім вступити в активне обговорення необхідності у задоволенні фізіологічних потреб, потреби безпеки, потреби спілкування і любові, в повазі, самореалізації. Присутні дійшли до висновку, що щаслива людина — це людина, яка задовільняє всі потреби. Оскільки найвищою є потреба самореалізації, можна припустити, що люди щасливі — це люди самореалізовані.

Психологом були надані рекомендації щодо уміння позитивно мислити, а саме:

  • застосування афірмації. Афірмації – це дуже сильний та дієвий спосіб свідомого впливу на власну підсвідомість (своєрідне заміщення негативних думок позитивними);
  • вибір правильної позиції стосовно себе та інших людей (позитивна оцінка власних досягнень та впливу з боку оточення).

Методична робота

Реабілітаційна робота

Сторінка психолога

Виховна робота