Хустська спецшкола інтернат

Психологом школи продовжується робота з учнями 1 класу щодо нормалізації процесу адаптації та розвитку шкільної зрілості.

Робота з  корекції пізнавальної сфери молодшого школяра проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність навчальної діяльності. Корекційні заняття спрямовані на розвиток недостатньо сформованих сторін психічної діяльності учнів.

Мета психологічного супроводу першокласників: активізація розвитку пізнавальних процесів, корекція психічних процесів до досягнення рівня вікової норми. Відповідно до мети вироблені завдання:

  • сприяти розвитку особистісно активного ставлення до нового;
  • формувати позитивне ставлення до навчання;
  • підвищити рівень розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення молодших школярів, у яких є труднощі у навчанні.

Методична робота

Реабілітаційна робота

Сторінка психолога

Виховна робота