Хустська спецшкола інтернат

  1. Психологом школи розпочато корекційно – розвивальну програму з учнями 3 класу метою якої є активізація розвитку пізнавальних процесів, корекція психічних процесів та відновлення порушених психічних функцій в учнів, сприяння забезпеченню повноцінного розвитку емоційно зрілої, упевненої в своїх силах, цілеспрямованої особистості.

Завдання програми:

- сприяти розвитку особистісно- активного ставлення до нового;

- формувати позитивне ставлення до навчання;

- удосконалювати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

певних явищ і предметів навколишньої дійсності;

- підвищити рівень розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення молодших

школярів, у яких є труднощі у навчанні.

Цикл занять було розпочато з емоційної рефлексії, що дало можливість оцінити загальний психологічний клімат у класного колективу та налаштувати учнів на колективне виконання поставлених завдань, адже робота у групах дає можливість розкрити важливість досягнень кожного учня та знайти підхід до корекції відповідних когнітивних процесів.

??

??

Методична робота

Реабілітаційна робота

Сторінка психолога

Виховна робота