Хустська спецшкола інтернат

ЗВІТ

директора Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів про діяльність школи в 2015-2016 навчальному році

Зміст

1.Вступ

- головне завдання та реабілітаційні напрямки;

- учнівський контингент;

-  кількісний та якісний склад працівників школи;

- планування роботи школи та аналіз виконання річного плану;

-  проведення педрад, нарад при директорові, батьківських зборів, написання наказів;

2. Підсумки навчальної роботи.

3. Підсумки виховної роботи.

4. Підсумки корекційно-відновлювальної роботи.

5. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу.

6.Медичне обслуговування учнів та організація харчування.

      7. Підсумки фінансово-господарської діяльності.

      8. Висновки.

Вступ

 

         Шановні колеги! Кожного року  в червні я звітуюся перед Вами про ту роботу, яку ми з вами  провели за минулий навчальний рік. Якщо глибоко вдуматися, то цей звіт є підсумком нашої спільної роботи за навчальний рік. На останній педраді за своїми закріпленими напрямками звітувалися мої заступники, лікар, психолог. Я постараюся не повторювати  їх звітів, а узагальнити нашу роботу.

          Головним завданням колективу школи і його керівника є:

 • забезпечити належні умови для навчання, виховання та проживання наших учнів і дітей з метою вдосконалення різних видів їх реабілітації;
 • дати учням, відповідно до навчальних програм, хороші знання, які б дозволили їм перейти в наступні класи і продовжити навчання;
 • готувати учнів до життя в чуючому, реальному середовищі;
 • домогтися з кожним роком кращої вимови, засвоєння учнями  і дітьми з дошкільної групи якомога більшої кількості фраз;
 • брати активну участь у житті нашого міста, позакласному житті в школі, вибирати для себе такий вид діяльності, щоб після закінчення школи обирати собі професію до душі і до свого розвитку.

         Якщо всі ці завдання виконуються, тобто ми маємо хороші результати у навчанні, про що засвідчують  проведені підсумкові контрольні роботи, а також те , що всі випускники школи будуть продовжувати здобувати середню освіту, якщо протягом року в нас не було нещасних випадків, якщо вихованці займали призові місця на різного рівня спортивних змагань, ставали чемпіонами і призерами на республіканських змаганнях, якщо наші учні виготовляють гарні вироби і ми взяли участь в обласному святі “Воскресни, Писанко!”, в обласному конкурсі “Лист, вірш, малюнок до мами”, якщо ми своєчасно надаємо  всю звітність і інформацію, виплачуємо заробітну плату, проводимо заплановані поточні ремонти, закінчили  реконструкцію центру трудової та фізичної реабілітації, створюємо умови для того, щоб наші працівники здобували спецосвіту, провели на рівні атестацію педпрацівників, забезпечуємо належне калорійне і якісне харчування, чистоту в приміщеннях і на території, стараємося залучити і залучаємо дітей з вадами слуху до школи, то яка може бути вам оцінка. А яка вам оцінка, така оцінка адміністрації школи і його керівнику. Отже, одним реченням, я вважаю, що минулий навчальний рік колектив школи працював добросовісно, всі завдання , які перед нами були, ми виконали, а найбільшим свідченням цьому є те, що ми покращили якість навчального і виховного процесу, значно ефективніше  почали запроваджувати сучасні новітні технології, кожен педпрацівник  вже на “Ти” з комп'ютером, проекційною апаратурою, що в усіх класах  ефективно використовувалася колективна звукопідсилювальна апаратура, Інтернет тощо.

          Минулий навчальний рік залишиться в памя’ті як рік бездоганного фінансування, що дало змогу  нам провести поточні ремонти (стану євро) в 11 класах, закінчити ремонт фасаду. Частково впорядкувати шкільне подвір’я, а  найголовніше - змогли ввести  в експлуатацію наш довгоочікуваний центр трудової та фізичної реабілітації. Саме його введення дає нам змогу перейти із школи І-ІІ ступенів в школу І-ІІІ ступенів, і саме це є найбільшим успіхом, бо всі наші випускники 10-го класу будуть продовжувати здобувати середню освіту в рідній школі. Крім того, ми поступово  будемо вдосконалювати трудову і фізичну реабілітацію наших учнів. Такими умовами може похвалитися дуже мало спецшкіл в Україні. А все це стало можливим лише тому, що весь трудовий колектив вболівав і хотів цього, без  вас ми  ніколи не змогли б досягнути таких результатів. Зате вам щира шана і подяка.

          Робота трудового колективу школи проводилась відповідно до річного плану, який ми затвердили у кінці серпня на педраді.

          Я проаналізував наш план роботи і хочу відмітити, що він повністю виконаний. Усі заплановані педради, наради при директорові проведено, на належному рівні працювали всі служби. Протягом року не було жодного випадку травматизму на роботі, відвідування учнями школи було хорошим, матеріально-технічна база покращилася і гарно збережена.

          А тепер трохи конкретних цифр і фактів.

           

Дані

про кількість випускників і про дальше продовження здобуття

середньої освіти

          Як видно з діаграми, широке використання сучасних технологій, використання Інтернету сприяє бажанню учнів здобувати середню освіту. Думаю, що зараз трудовому колективу прийдеться багато попрацювати над тим, щоб навчання учнів в 11 класі для них було не каторгою, а життєвою потребою. Я розумію, що більшість педпрацівників не мають досвіду роботи в старшій школі, проте, я у вас вірю і думаю, що протягом літа ви також попрацюєте над відновленням знань, які вже трішки призабули. Для адміністрації також з’явиться багато нових турбот (підготувати  клас,  почати обладнувати навчальні кабінети, збільшиться потреба у коштах для всієї нашої діяльності), але я переконаний, що всі ці завдання колектив виконає і наші учні будуть отримувати не тільки хороші знання, а і будуть більш глибше готуватися до праці. Адже наш колектив високопрофесійний і фаховий. Про це свідчать  наведені дані про освітній рівень.

 

Дані

про освітній рівень педпрацівників

              

          На сьогодні в школі працює 107 працівників, з них 6 у відпустці по догляду за дитиною, педагогічних працівників 61 (у всіх вища освіта), 44 мають дефектологічну освіту, 15 - дві вищі освіти. В даний час здобувають другу вищу дефектологічну освіту 5 педпрацівників, вищу дефектологічну освіту - 2 працівників із числа допоміжно-обслуговуючого персоналу.

     Серед педпрацівників мають кваліфікаційну категорію:

    “спеціаліст вищої категорії” – 30;

“спеціаліст І категорії” – 12;

“спеціаліст ІІ категорії” – 13;

 спеціаліст – 6;

 бакалавр - 1

 9 педагогів мають звання ”старший вчитель”, 2 – звання ”старший вихователь”, 1 звання – ,,Заслужений вчитель України”

         З таким кадровим потенціалом можна вирішувати завдання не лише середньої школи, а й більш високого рівня.  

 

Підсумки навчальної роботи

          Аналіз підсумків навчальної роботи у поточному навчальному році показав, що педагогічний колектив плідно працював у напрямку навчання і виховання учнів школи.

          У 2015-2016 навчальному році навчальний процес здійснювався за відповідними навчальними планами та програмами, визначеними МОН України.

           На початку навчального року (початок жовтня) у 3-10 класах проведено контрольні роботи з української мови та математики, метою яких було перевірити рівень засвоєння знань учнів за попередні класи та вміння учнів запам’ятовувати матеріал на певний період, що багатьом нашим вихованцям дається досить важко. Підведено підсумки навчальних досягнень за І семестр та написано наказ. Підсумкові контрольні роботи з української мови і математики та тестування з фізики, хімії, географії, історії, правознавства, природознавства та біології у травні довели, що учні виконують навчальні програми. Результати контрольних робіт показали, що учні засвоїли програмовий матеріал, вміють виконувати завдання, мислити і  творчо думати. Однак, вправи на логічне мислення і просторову уяву дається дітям важче.

          У відповідності до річного плану проведено 4 комплексні перевірки: 3,5,7,10 класів, які засвідчили, що вчителі використовують різні форми і методи роботи на уроках, сучасні інноваційні технології, зокрема, ноутбуки з екранами. Педагоги володіють методикою роботи з дітьми з вадами слуху, добре ведуть шкільну документацію. Майже всюди на уроках панувала атмосфера довіри, доброти, що допомагає дітям-інвалідам легше пізнавати світ.

          Однак, відчувається недостатня мовна робота в позаурочний час, були випадки перевантаження учнів домашніми завданнями. Учнів старших класів слід більше залучати до роботи з підручниками і не давати їм готових конспектів, а намагатися справно вибирати головне з підручників. Краще навчаються  в школі учні: Кузьма Е., Кузьма В., Гобан Т., Костяк Н., Ромочівська О., Бровдій П., Кочіш І., Юришинець М.

          У початковій школі перевірено техніку читання учнів. Всі вихованці 2-4 класів читають, хоч бувають і відсутність виразності та неправильні наголоси.

          Вчителі школи під контролем тримали ведення учнівських зошитів: вчасно перевіряли класні та домашні роботи, щомісяця виставляли у журналі оцінку за ведення зошитів.

          Добре була організована і проведена методична робота: вчасно видано наказ про організацію методичної роботи та складено загально шкільний план її проведення. Протягом року працювало 8 шкільних методоб’єднань педагогів. Підсумки методтижнів та засідань шкільних методоб’єднань проводилися на теоретично-практичних семінарах з питань навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи. Проведено 5 засідань семінару.  Справжньою школою педагогічної майстерності були відкриті уроки вчителів , які атестувалися. 

Велася наставницька робота. Дієву допомогу від хороших наставників Комащенко М.І., Мельник К.Ф., Шутко Н.М., Земової Л.Ф., Ромжі Н.М. одержували молоді педагоги Попович Я.М., Лайош З.Л., Штефуца С.І., Крішталь М.І., Гусак Н.Д.

          21 педагог успішно пройшов атестацію.

          31 педагог пройшов курсову перепідготовку при Закарпатському ІППО.

          Певну допомогу вчителі одержали від шкільного методкабінету, де з допомогою портфоліо могли обмінюватися своїми напрацюваннями, черпати потрібну інформацію з наукових збірників, фахових журналів.  Важливе значення для навчального процесу мали проведення предметних тижнів, у ході яких учні збагачували свої знання з даних предметів у більш доступних і цікавих формах.

          Поряд з позитивними сторонами у навчальному процесі 2015-2016 навчального року є певні недопрацювання, а саме:

 • недотримання часу використання на уроці ІКТ:
 • недостатня робота педагогів проводиться з ведення учнівських зошитів;
 • нерозуміння учнями поданого нового матеріалу вчителями через незнання жестової мови;
 • досить пасивна робота вчителів та вихователів над розвитком діалогічного мовлення учнів.

 

 Підсумки виховної роботи

     Великий вплив на виховання ціннісних орієнтацій в учнів школи має проведення тижнів  правових знань, національно-патріотичого виховання, екології, безпеки життєдіяльності, книги, безпеки на дорогах, рідної мови, математики, здоров′я, психології ,система заходів до Дня пам'яті жертв голодомору, Всесвітнього дня дитини, Міжнародного дня інвалідів, уроків мужності, усних журналів.

           Кожного місяця у школі проводились тижні побутової мови за темами:  „ Абетка безпеки ” , „ Голодомор 1932-1933рр. ”, „ Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо” , „ Вчинок, відповідальність, наслідки” , „ Корисні та шкідливі звички ” , „ Культура спілкування з ровесниками ” , „ Земля-мій дім, а я –господар в нім”  , „ 72-річния Карпатської України” тощо.

          Згідно виховного плану в школі проводились різнопланові загальношкільні заходи.  Педагогами школи були проведені змістовні та пізнавальні ранки та вечори, такі як:  ”Уроки  Світлофора”, „Ще не вмерла України і слава, і воля…”, „ Цікавий світ психології ”, „ Уроки обережності”, „ Свято Миколая ”, „Правова культура-міцність держави ”,  „ Цілую материнські руки”, „ Екологія природи, екологія душі”, „ Колосок пам′яті”, „Пам′ятаємо! Перемагаємо!”,свято осені тощо . До Дня вишиванки проведено флешмоб  „Україна вишивана”.

          Цікаву концертну програму підготували учасники художньої самодіяльності до Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня інвалідів. З метою інтеграції у чуюче суспільство, вихованці школи взяли участь у міському святковому концерті з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

          Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності, виявлених захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено класними керівниками та педагогом - організатором Голяк Я.А. , а саме: „ Річниця Карпатської України ”, „ День партизанської слави ”, „День ветерана” ,„ Чорнобильські дзвони ”,  „День Соборності України”, „День пам′яті Героїв Крут” .  Учні школи долучилися до Всеукраїнських акцій „Запали свічку ”, „ Серце до серця ”, „Назустріч мрії ”, „Голуб миру”.

          Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Вчителем фізкультури  Немеш Н.І.  проведено змагання з різних видів спорту в рамках Олімпійського тижня,  Міжнародного дня інвалідів, Дня глухих та тижня здоров′я. Учні школи постійні призери районних, обласних та республіканських  змагань.  Приємно, що серед призерів чемпіонату України з гірськолижного спорту є і два учні 9 класу нашої школи. Кочіш Іван посів ІІ місце, Бровдій Павло – ІІІ місце. Хлопці нагороджені грамотами та медалями.

          Цілеспрямовано ведеться робота щодо формування в учнів навичок здорового способу життя, профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Класними керівниками,  вихователями, лікарем та психологом  протягом року проведено цикл бесід, тренінгів, а саме: „ Формування в учнів навичок безпечного та здорового способу життя”, „ Шкідливі звички серед неповнолітніх»”, „ Духовна складова здоров′я ”, „ Профілактика ВІЛ-інфекції ”.     

           Протягом 2015/2016 навчального року був проведений моніторинг рівня вихованості учнів школи. Складено карту вихованості учнів по класах та у школі. Так, високий рівень вихованості мають 35 учнів ( 46%), середній -37учнів (37%), низький - 4учні ( 5%).

          У школі діють 9 гуртків та 4 спортивні секції. Гуртковою роботою охоплено 81% від загальної кількості учнів школи. Протягом року шкільні гуртківці – активні учасники міських, обласних та республіканських конкурсів, на яких ставали неодноразово переможцями, а саме:  „Новорічна  іграшка”,  „Воскресни, писанко! ”,  „Молюнок, вірш, лист до мами”, „Мої права”, „Український сувенір”, „Мистецтво оригамі” та  інші.

          Учні нашої школи, які входять до складу збірної команди Закарпатської області серед дітей з вадами слуху, вибороли ІІІ місце у чемпіонаті України з волейболу. Учні молодшої вікової групи (Кость Т., Калабішка Р., Тафійчук О.)  взяли участь у відкритому Всеукраїнському турнірі з настільного тенісу, зайняли призові місця. І – місце Костяк .

          З метою демократизації управління школою на початку нового навчального року були сформовані органи учнівського самоврядування.

          Велика роль учнівського врядування полягає у тому, що воно є організатором проведення цікавих заходів та оздоровчих акцій: „Школа – квітучий сад”, „Зробимо шкільне подвір’я чистим і красивим”, „Ми – за здоровий спосіб життя”, „Серце до серця” та ін.

         Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, інспектора кримінальної міліції  і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається  відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнів в урочний  та позаурочний час. Класні керівники, учителі-предметники, а також практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень.

       Тісно співпрацює школа зі  службою у справах дітей. Працівники Хустського відділу поліції провели „День відкритих дверей” для вихованців нашої школи.

          Однією з найважливіших ланок роботи з розвитку естетичних смаків вихованців є шкільна бібліотека. Згідно річного плану бібліотеки в  жовтні у школі  проведено заходи до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, а у квітні проведено тиждень книги. Одержано підручники для 7 класу та частину підручників для 4 класу.

          З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Нинішнього року для учнів 8-10 класів був проведений  конкурс малюнків „Моя майбутня професія” та психологічний тренінг „Зроби свій вибір”.

          Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів.

          Реалії  сьогодення  визначили  новий  напрям волонтерської  роботи - психологічна та моральна підтримка  дітей з Луганщини та Донеччини.   Гостювали і в нашій школі учні з Луганщини. Вихованці школи разом зі своїми наставниками підготували подарунки своїм ровесникам із Донбасу.  

          Вже стало доброю традицією проведення  у школі  щорічного конкурсу „Кращий учень року”. За результатами учнівського та педагогічного анкетування перемогла  учениця  10 –го класу Петрецька Світлана, а кращим класом у2015 – 2016 навчальному році визнано учнівський колектив 10 – го класу.

          Для кращих учнів школи організований відпочинок і оздоровлення на термальних водах у с. Велятино, а також участь в Українсько-Канадському альянсі на базі нашої школи.

          Оздоровлення учнів за 2015 році і за 2016. 24 учнів у 2015 році оздоровлювалися в дитячому таборі “Шаян”  у с. Ракош, 3 учнів - по лінії Інваспорту.

 

Підсумки корекційно – відновлювальної  роботи

          Кожен педагог-практик  індивідуальної слухомовної роботи глибоко розуміє, що проведення ефективного заняття, яке досягає поставленої мети, є провідним завданням педагогічної діяльності.

          Цільовою установкою вчителя індивідуальної слухомовної роботи є розвиток слухового сприймання та навчання словесному мовленню всіх учнів з порушенням слуху на рівні їх можливостей і здібностей, створення для них умов комфортності та успіху, для залучення кожного конкретного учня в діяльність, під час якої учень розвиває пізнавальний інтерес, навчальні та комунікативні уміння.

           Протягом 2015-2016 н.р. сурдопедагоги школи докладали значних зусиль для формування в учнів зв’язного, виразного мовлення, збагачення  їх словникового запасу, розвитку залишків слуху учнів. На спеціальних заняттях вчителі індивідуальної роботи працювали над реалізацією слухових резервів для швидкого й ефективного формування усного мовлення дітей  з вадами слуху.

          За допомогою спеціальних методів, використовуючи якісну звукопідсилювальну апаратуру, спеціальні комп’ютерні програми,  індивідуальні слухові апарати, ґрунтуючись на залишках слухового аналізатора, спираючись на збережених аналізаторах учнів (зорового, дотикового, рухового та ін.) сурдопедагоги формували звукову сторону мовлення, навички її сприймання, спілкування з оточуючими людьми.

          В кінці квітня в школі було проведено  перевірку  виразності мови дітей, словника та фраз. Контрольні перевірки проводились згідно графіку, об’єктивно, в зазначені строки.

          Аудиторами проведено контрольну перевірку виразності мови  учнів і встановлено наступне:

Класи Відсотки
Під кл 46 %
1 кл 36 %
2 кл 35 %
3 кл 48 %
4 кл 74 %
5 кл 61 %
6 кл 80 %
7 кл 70  %
8 кл 74 %
9 кл 73 %
10 кл 70 %

          Всього по школі виразність мови учнів становить 61%. Як і в попередні роки, найбільше покращення виразності мови відбувається протягом року у молодших класах. (1 кл –на 6 %, 2кл - на 12%, 3кл.- на 8 %, решта - приблизно на 2 %).

          Контрольна перевірка активного і пасивного словника показала такий стан:

Клас Активниий Пасивний
Під.кл 54 % 77 %
1 кл 45 % 48 %
2 кл 44 % 47 %
3 кл 54 % 66 %
4 кл 92 % 98 %
5 кл 79 % 81 %
6 кл 93 % 96 %
7 кл 72 % 80 %
8 кл 69 % 70 %
9 кл 88 % 91 %
10 кл 75 % 80 %

   Всього по школі:  активний словник- 70 %.

                               пасивний словник- 76 %.

          Є слова, які у певних класах опущені з поля зору педагогами, внаслідок чого частина учнів їх не засвоїла.

У 1 кл. значна частина учнів не знають поняття «простирадло», «підодіяльник»;      

у 2 кл.- «підодіяльник», «вихователь», «сковорода»;

у 3 кл – « ластівка», «щоки»;

у 5 кл. – «столяр», «стеля»;

у 6 кл.-  «гомбовці»;

у 7 класі – «паспорт»;

у 8 кл.- «конституція», «прем’єр - міністр», «право»;

у 9 кл – « зубопротезист»;

у 10 кл – «нація».

           Звичайно, такий стан можна пояснити тим, що деякі з цих слів рідше вживаються у мові, та на них слід звертати більше уваги і вводити в мовну практику, що дасть можливість учням їх краще  запам’ятати.

          Перевірка 50 контрольних фраз показала наступне:

Класи Відсотки
Під. кл 64 %
1 кл 42 %
2 кл 43 %
3 кл 58 %
4 кл 82 %
5 кл 65 %
6 кл 96 %
7 кл 62 %
8 кл 71 %
9 кл 87 %
10 кл 76 %

  Всього по школі учні засвоїли фрази розмовно-побутової мови та фрази, пов’язані з вивченням навчального матеріалу на 68 %.

  Як і під час перевірки словника, в засвоєнні фраз є деякі негативні закономірності - частина  мовного матеріалу опускається з поля зору педагогів і результат буває невтішний.

          Педагогам  школи слід добре проаналізувати наведені дані і в наступному навчальному році так спланувати мовну роботу, щоб більшість учнів добре володіла навчальним матеріалом. З цією метою потрібно більше проводити письмових творчих робіт, що сприяє кращому практичному застосуванню, набутих  на уроках теоретичних знань.

          Аналізуючи результати контрольної перевірки фраз, можна побачити, що є фрази, які багатьом учням класу незнайомі.

У 1 кл. учням було важко відповісти на запитання «Що ми робимо надворі?» та  виконати доручення : «Підмети підлогу, зав’яжи шнурки».

У 2 кл.-   учні відчували труднощі при виконанні завдань: 

« Витри стіл», «Відкрий книгу на сторінці 55».

У 3 кл.- «Витруси килим»,»Як називаються числа при множенні?».

У 4 кл. – «Скільки грамів у 5 кг?».

У 5 кл – «Яке ваше село? Опиши» ,«Скільки днів у році?», «Що називається підметом?».

У 6 кл.-  «Які іменники належать до III відміни?».

У 7 кл.- «Накресли паралелепіпед», «Розкажи на пам’ять 1 куплет Гімну України»,  «Які є полюси?».

У 8 кл.- « Яка частина мови називається прислівником?».

У 9 кл.-  «Коли з’явилися перші козаки?».

У 10 кл – «Коли виникла Київська Русь?».

          Ці  дані дають можливість педагогам зрозуміти, де не -допрацьовано, на які розділи програми слід звернути більше уваги при плануванні роботи на наступний навчальний рік , врахувати результати перевірок і не допустити повторення цих помилок.

            Протягом року було проведено два відкриті заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови: у 9 кл.- Цедик І.І,  у 2 кл- Цуцков М.М., на яких  педагоги вміло підібрали мовний матеріал, виготовили цікаві презентації, показали багато видів робіт.  У грудні Лучка В.Ю. провела мовний ранок  на тему «Українські вечорниці» , де діти закріпили знання про українські традиції та мали нагоду поспілкуватися з чуючими однолітками.

 

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу

     Робота практичного психолога здійснювалася згідно річного плану. Психологічний супровід навчально – виховного процесу у 2015 – 2016 н.р. реалізовувався шляхом розробки та впровадження психологічного проекту на тему: «Особистість дитини з особливими потребами». Основною метою роботи психологічної служби було здійснення психологічного супроводу навчально – виховного процесу, створення психолого – педагогічних  умов, які сприяють максимальному психічному і особистісному розвитку кожного школяра. Згідно поставлених завдань, здійснювались наступні напрямки психологічної роботи:

І. Психодіагностична робота

1. Психологічне дослідження процесу адаптації, дослідження особливостей пізнавальної сфери дітей дошкільної групи, проведення комплексного діагностичного дослідження готовності дітей до навчання в школі.

2. Психологічне дослідження процесу адаптації до школи учнів підготовчого класу, особливостей розвитку пізнавальної сфери та формування особистісної сфери.

3. Психологічне дослідження рівня розвитку психічних процесів

( пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприймання) учнів молодшого шкільного віку та дослідження особистісних особливостей  (рівень тривожності, самооцінка, рівень домагань); діагностика готовності учнів до переходу у середню ланку навчання;

4. Психологічне дослідження процесу адаптованості учнів  до середньої ланки навчання (пізнавальної діяльності, мотиваційно – особистісної сфери,

5. Психологічне дослідження  індивідуальних особливостей 

( спрямованості особистості, рівня агресивності та інших особистісних особливостей, які виступають передумовами відхилень у поведінці) учнів «групи ризику» .

6. Проведення профорієнтаційної діагностики учнів (вивчення інтересів та схильностей, професійних переваг, типу майбутньої професії та мотивів її вибору) серед учнів дев’ятого та десятого класів .

ІІКонсультаційна робота

 1. Консультування педпрацівників з приводу налагодження процесу адаптація дітей дошкільного віку, учнів підготовчого та п’ятого класів.
 2. Консультування педпрацівників з приводу взаємодії з дітьми «групи ризику», тривожними дітьми щодо налагодження взаємодії з цими категоріями дітей.
 3. Консультування педпрацівників щодо врахування вікових та індивідуально – типологічних особливостей учнів у навчально – виховному процесі.
 4. Консультування педпрацівників  щодо покращення успішності навчальної діяльності школярів.
 5. Консультування педпрацівників щодо попередження виникнення стану емоційної напруги та розвитку конфліктності в педагогічному та учнівському колективах.
 6. Психологічна допомога дезадаптованим, тривожним учням,  дітям «групи ризику» стосовно покращення міжособистісної взаємодії, подолання внутрішньо особистісного конфлікту, налагодження адекватності самооцінки, зняття психологічної напруги та ін.
 7. Психологічна допомога у професійному самовизначенні учнів, вирішенні питань самореалізації, розвитку здібностей.
 8. Консультування батьків з приводу врахування індивідуально – типологічних особливостей у налагодженні взаємодії з дітьми, шляхи оптимізації стилів виховання та ін.

ІІІ. Корекційно – відновлювальна робота

          Корекційно – відновлювальна робота здійснювалась за такими напрямками:

 1. Корекція процесу адаптації дітей дошкільної групи, розвиток пізавальних процесів дошкільників.
 2. Корекція готовності та адаптації до школи учнів підготовчого класу.
 3. Корекція процесу адаптації до середньої ланки навчання учнів п’ятого класу.
 4. Корекційно – розвивальна робота щодо підготовки учнів четвертого класу до переходу у середню ланку навчання.
 5. Корекційно – відновлювальна робота з дітьми «групи ризику».
 6. Корекційно – розвивальна робота щодо розвитку психічних процесів учнів підготовчого – п’ятого класів.
 7. Профорієнтаційна корекційно – розвивальна робота з учнями дев’ятого, десятого класів.
 8. Корекційно – розвивальна робота щодо нормалізації емоційно – вольової сфери з учнями шостого – восьмого класів.

ІV. Соціально-психологічна просвіта

 1. Організовувалась зустріч учнів школи з підлітками – інструкторами школи лідер ХРЦПР та учнями ЗОШ №5м. Хуст.
 2. Проводився загальношкільний захід на тему «Сміх – найкращі ліки».
 3. Проводився медико – психологічний семінар для працівників школи на тему: «Психологічні особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху».

VІ. Організаційно – методична робота та зв’язки з громадськістю

       Протягом 2015 – 2016 н.р. здійснювалось відвідування відкритих уроків, виховних годин, самопідготовки, виховних заходів з метою спостереження за мікрокліматом у класному колективі, стилем спілкування учнів з учителем, вихователем і між собою.

       Здійснювався підбір психодіагностичного інструментарію, корекційно – розвивальних програм, складені програми та здійснені відповідні аналітичні звіти психодіагностичних досліджень.

 

Медичне обслуговування учнів та організація харчування

     Робота медичної служби у 2015-2016 н.р. була спрямована на профілактику інфекційних захворювань, туберкульозу, дифузного зобу, профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності та працездатності школярів.

     За цей навчальний рік стан здоров’я дітей був задовільний, не було важких випадків інфекційних захворювань, травм.

     У жовтні 2015 року та у квітні 2016 року було проведено поглиблений медичний огляд та лабораторне обстеження 90 дітей, на основі яких зроблено аналіз стану здоров’я дітей. В порівнянні з минулим роком зменшилась кількість випадків у дітей алергічних реакцій.

     За 2015-2016 навчальний рік не було виявлено серед дітей жодного випадку дифузного зобу, що свідчить про ефективність проведення постійної щотижневої антиструмінізації. Протягом року проводилась профілактична С-вітамінотерапія. Зменшилась кількість дітей, інвазованих гельмінтами.

     Здійснювався посильний медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, протягом року проводилась корекція розподілу дітей на групи з фізичного виховання.

     Більша увага була звернена на фізичну реабілітацію та загартовування дітей, організацію рухового режиму дня. Особлива увага була звернена на профілактику та лікування плоскостопості, порушення осанки та сколіозу.

     Протягом навчального року медичними працівниками школи щоденно здійснювався контроль за станом здоров’я дітей, надавалась у разі потреби невідкладна медична допомога, провдились профілактичні щеплення згідно плану календаря щеплень.

     Здійснювались також спеціальні міроприємства, направлені на попередження різних інфекцій. Так, протягом листопада та грудня 2015 року була проведена імунізація 50 дітей протигрипозною вакциною “Ваксігрип”.

     В жовтні – грудні 2015 року проводилась підготовка документів для проходження юнаками певної вікової категорії медичної комісії у міськвійськоматі.

     Щоденно медичними працівниками здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічного режиму в закладі.

     Проводився особливий контроль за організацією та якістю харчування дітей, за своєчасним проходженням медичних оглядів всіх працівників школи.

     Протягом року здійснювався облік медичного обладнання, лікарських засобів, дотримувались правила і терміни їх зберігання та використання, продилось своєчасне їх поповнення.

     На протязі року активно проводилась санітарно-просвітницька робота серед дітей, працівників навчального закладу, батькам надавались консультації з різних питань, стосовно здоров’я дітей. Щомісячно лікарем школи з учнями різних вікових категорій проводились бесіди.

     У 2015-2016 навчальному році для придбання медикаментів, протигрипозної вакцини, дезінфікуючих засобів було виділено 42500 грн.

     За сприяння дитячого лікаря-ортопеда Рішка В.В. наші діти отримали ортопедичне взуття (14 пар). від приватої фірми “АРОЛ плюс”.  Двоє дітей, які мають сколіоз, отримали корсети.

 

Стан  охорони праці та безпеки життєдіяльності

          У 2015-2016 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно із Законом України «Про охорону праці» та «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 01.08.2001 року № 563.

         Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

        У наказі по школі від 11 серпня 2015 року № 126 «Про організацію роботи з охорони праці у 2015-2016 н. р.» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо. Перед початком навчального року, були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

       Відпрацьована програма вступного інструктажу, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників і учнів школи.

      Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

      Щорічно проводились навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності.

         Будівля школи забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування  та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

         У травні 2016 року у школі проведено День цивільного захисту. Серед заходів, запланованих до Дня ЦЗ,  відбувся практичний показ та навчання учнів користуванню основними засобами протипожежної безпеки, які продемонстрували дітям працівники районного управління МНС.

         Відповідно до Законів України “Про охорону праці” та “Про колективні договори й угоди” між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір

         Питання охорони праці , безпеки життєдіяльності учнів обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

         Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

        Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання

       Протягом року, який аналізується, травмованих  учнів під час навчально-виховного процесу у школі не було.

       Про турботу про працівників всі пункти колдоговору виконані

 • змога здобуття освіти;
 • тестація на базі школи;
 • преміювання за хорошу роботу;
 • організація оздоровлення на термальних водах по пільгових путівках
 • відзначення всім колективом окремих дат.

        Проте нас хвилює стан великого захворювання серед працівників. Це питання важко піддається аналізу. Умови чудові, а захворювання велике.

Підсумки фінансово-господарської діяльності

          Весь 2015-2016 навчальний рік пройшов в досить напруженому фінансово-господарському темпі. Як було вже сказано  раніше, фінансування було відмінним і ми старалися всі кошти використати так, щоб наша матеріальна база значно покращилася. В результаті по сьогодні ми маємо чудову матеріальну базу і повністю готові до виконання завдань, які на нашу школу покладаються. Я рахую, що в наступні 5-7 років на проведення поточних і капітальних робіт потреба буде практично мізерною. Єдине, що  ще потрібно - це значні кошти на закупівлю обладнання в шкільні майстерні і зал ЛФК, а це означає, що в бюджеті на наступний рік можна більше коштів закладати на придбання навчального обладнання та на модернізацію кухонного обладнання ( на кухню треба закупити картоплечистку, овочерізку, в котельню – новий котел більшої потужності, бойлери і т.д.). Вже у 2017 році знову можна буде більше коштів виділити на придбання одягу, білизни і взуття.

        Хочу  відмітити, що стільки коштів на одяг, білизну і взуття , як у 2015 році школа ніколи не виділяла, зате приємно дивитися на наших учнів, як вони одягнені, це також наш авторитет серед батьків.

          На закінчення хочу сказати, що я особисто дуже задоволений підсумками, які на сьогодні в нас є. Правду кажучи я дуже сумнівався на початку навчального року, що ми зможемо досягнути таких результатів. Багато безперечно витрачено нервів, здоров’я, але наша робота для наших дітей без цього не буде успішною. Тому я ще раз щиро всім дякую за порозуміння, що ви мене слухали і “через зуби” йшли працювати за нашим підрядником на нашій новобудові. Хочу подякувати своїм заступникам , які в минулому році відчули трохи більше ніж завжди, що таке бути керівником, але вони мені допомагали  і ми зробили все те, що планували.

          Дирекція старалася, щоб  школа мала шефів. Дуже приємно, що саме завдяки їм учні отримали подарунки до свята Миколая, Нового року, до Дня інвалідів та Дня глухих . Шефи допомогли нам в озелененні території та в облаштуванні центру.

           А мої побажання такі: любіть і цінуйте свою роботу, працюйте так, щоб вас любили діти і поважали батьки. Щоб наша школа не втрачала свого іміджу, щоб батьки з радістю віддавали своїх дітей до нас. Головне, щоб все те, що є, що побудовано і придбано працювало на покращення знань, умінь і навичок вихованців, щоб вони росли здоровими і закінчували школу готовими до життя.

          А ще вас попрошу працювати так, щоб мені не було соромно до вас приходити, щоб я радів, що побачу чистоту і порядок, побачу нові ваші здобутки і досягнення . Я всім бажаю міцного здоров’я , наснаги, сімейного благополуччя. Хай вам бог допомагає кожен день і кожну хвилину.

          Дякую всім за увагу!

Інформація про використання бюджетних коштів на поточні ремонти 

за період 1 червня 2015 року - 31 травня 2016 року

№ п/п

Найменування виду робіт

Сума (грн.)

Червень - грудень 2015 року

1

Поточні ремонти стелі кабінетів №№3/1,10/2,3/2, 7/2 і 9/2

80 178

2

Поточні ремонти стін кабінетів №№4/2,10/2,3/1,3/2,7/2 і 9/2, дошкільної групи

54 196

3

Облаштування підлог кабінетів №№3/1, 10/2,1/2, 4/2, 6/2,9/1,8/1, 3/2, 7/2 і 9/2.

111 834

4

Поточний ремонт цоколя фасаду школи зі сторони кухонного блоку та спортзалу

10 771

5

Поточний ремонт благоустрою частини території школи

94 104

6

Поточний ремонт фасаду школи зі сторони двору

99 425

Січень - травень 2016 року

7

Влаштування водостоків та відмостки задньої сторони фасаду корпусу трудової та фізичної реабілітації

20 812

8

Поточний ремонт кабінету №1 першого поверху навчального корпусу

20 420

ВСЬОГО за звітний період

491 740

  Проведено заміну дерев'яних конструкцій вікон на ПВХ в кількості 13 штук на суму:

29 965

 

Дані

про учнівський контингент

Методична робота

Реабілітаційна робота

Сторінка психолога

Виховна робота