Хустська спецшкола інтернат

 

ЗВІТ

директора Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради за пророблену роботу в 2018-2019 навчальному році

 

 

Зміст

 

 1. Вступ.

- головне завдання колективу;

- планування роботи школи та аналіз виконання річного плану;

 • проведення педрад, нарад при директорові, батьківських зборів,написання наказів;
 • учнівський контингент;
 • кількісний та якісний склад працівників школи.
 1. Підсумки навчальної роботи.
 2. Підсумки виховної роботи.
 3. Підсумки корекційно-відновлювальної роботи.
 4. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 5. Медичне обслуговування учнів та організація харчування.
 6. Охорона праці.
 7. Підсумки фінансово-господарської діяльності.
 8. Висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Шановні колеги! За період, який пройшов від минулорічного звіту, наш колектив і я особисто працювали над вирішенням ряду питань, а саме:

 • підготовка закладу до роботи у 2018-2019 навчальному році;
 • залучення дітей, які мають вади слуху до школи;
 • забезпечення школи відповідними кваліфікованими працівниками;
 • забезпечення учнів підручниками;
 • підготовка матеріальної бази до роботи в осінньо-зимовий період;
 • проведення навчально-виховної та реабілітаційної роботи на належному

рівні;

 • забезпечення калорійного і якісного харчування вихованців;
 • забезпечення належних житлово-побутових умов для учнів;
 • забезпечення матеріальної бази навчальних кабінетів і майстерень;
 • змістовною організацією позакласної роботи;
 • атестацією педагогічних працівників;
 • ефективного використання бюджетних коштів;
 • турбота про здоров’я вихованців, залучення їх до суспільно-корисної

праці;

 • охорони праці та техніки безпеки.

Як видно, важливих питань, над якими потрібно було працювати,  достатньо. Проте, всі вони були спрямовані на вирішення головного нашого завдання – виконання державних стандартів з навчання учнів з особливими освітніми потребами з тим, щоб підготувати вихованців школи до самостійного життя в чуючому середовищі.

Минулий навчальний рік пройшов під гаслом «Нова українська школа, її завдання і перспективи».

Наш колектив також не був осторонь реформи освіти. Ми протягом підготовчого періоду обладнали клас для першокласників, закупили меблі, наочні посібники, парти тощо. Вчителька пройшла відповідну курсову підготовку. До початку 2018-2019 року ми прийшли повністю готовими. У перший клас зарахували 8 учнів, а також відкрили 2-ий клас, за рахунок підготовчого, і таким чином, ми мали всі класи з 1 по 12 та дошкільну групу.

У 2018-2019 навчальному році в школі навчалося 92 учнів та  5 вихованців у дошкільній групі. Мають інвалідність - 90 вихованців, з втратою слуху І-ІІ-ІІІ ст. - 40 учнів, ІV ст. – 14 учнів, глухих – 43 учнів.

Географія проживання учнів наступна:

Хуст – 13;

Хустський район – 22;

Виноградівський район – 11;

Міжгірський район – 6;

Тячівський   район – 21;

Рахівський район – 12;

Іршавський район – 9;

Свалявський район – 2;

Воловецький район – 1;

 

На початок року школа була повністю укомплектована педкадрами. Протягом року школу залишила одна вихователька і на сьогоднішній день у нас наступна картина по кадрах.

Всього педпрацівників – 61, з них мають:

 • вищу освіту - 61;
 • вищу дефектологічну - 42;
 • дві вищі освіти – 18.

Кваліфікаційні категорії:

 • “спеціаліст вищої категорій”– 30;
 • “спеціаліст першої категорій” - 13;
 • “спеціаліст другої категорій” - 7;
 • спеціаліст– 11.

Звання:

 • “Заслужений вчитель України “– 1;
 • “Заслужений працівник освіти України” – 1;
 • “Старший вчитель” – 9;
 • “Старший вихователь” – 2.

З наведених даних видно, що кадровий потенціал школи якісний і спроможний виконувати всі завдання, які  стоять перед колективом.

Хочу відмітити , що вся робота в школі проводилася згідно річного плану роботи, який постійно я контролював. Так, за рік проведено  8 педрад, кожного місяця проводилися наради при директорові, щопонеділка наради з адмінперсоналом, за потреби, засідала Рада школи, двічі на рік проведено загальношкільні батьківські збори. Належна увага приділялася роботі громадських організацій – це профспілці та раді ветеранів.

До початку 2018-2019 було розроблено освітню програму, педагогами своєчасно було сплановано календарне планування , затверджено класних керівників, керівників гуртків , керівників методичних об’єднань, яких в школі працювало -  8. Розклад уроків, графіки роботи вихователів, режим роботи, розклади занять гуртків  - все було затверджено до початку навчального року.

Велика увага при підготовці до нового 2018-2019 навчального року приділялася і підготовці матеріальної бази. Крім першого класу , були проведені поточні ремонти приміщень кухні та туалетів, проведено ремонт матраців, меблів тощо. Все це дало змогу розпочати новий рік організовано.

Навчальний процес. За нього відповідає заступник директора з навчальної роботи Вучкан М.В. Детальний аналіз організації навчального процесу ми робили на педраді 29.05.2019 р., тому я зупинюся лише на окремих питаннях.

Навчально-виховний процес  у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті – це система, яка об’єднує комплексний процес навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями слуху від дошкілля і до одержання ними повної загальної середньої освіти. Тому головним проблемним питанням школи, над яким працював весь педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році було питання ”Формування життєвих компетентностей учнів з порушеннями слуху в контексті комплексної реабілітації”. Навчальний процес у поточному навчальному році проходив у звичному режимі, затвердженому  наказом директора. Згідно річного плану роботи та освітньої програми  протягом року дирекцією школи вивчалися основні питання, після вивчення яких готувалися накази по школі, розглядалися на педрадах та нарадах при директорові.

У 2018-2019 навчальному році навчальна робота здійснювалася за відповідними навчальними планами та програмами, визначеними МОН України.

У грудні у 3-12 класах проведено контрольні роботи з української мови та математики, метою яких було перевірити рівень засвоєння знань  та вмінь учнів за І семестр. Підведено підсумки навчальних досягнень за І півріччя та написано наказ. У травні  проведено підсумкові контрольні роботи з української мови і математики та тестування з фізики, хімії, природознавства, історії, біології, географії.  Аналіз контрольних робіт та письмового тестування показав, що найкращі результати виявили учні 3,9,11  класів. Найнижчий рівень засвоєння навчального матеріалу показали учні 5,6,10 класів. За результатами контрольних робіт з математики вихованці показали досить хороший показник. Учні непогано володіють теоретичним матеріалом, але часто не можуть застосовувати набуті знання на практиці в процесі усного та письмового мовлення. Під час перевірки контрольних робіт більшість педагогів не завжди дотримуються об’єктивності під час оцінювання учнівських робіт, виставляють бали, які відображають нереальний рівень знань учнів.

Вперше в історії школи учень 12 класу Бровдій Павло брав участь у Всеукраїнському конкурсі ”Ерудит”.

Особливе спостереження велося за навчанням та вихованням учнів 1 класу, які вперше в школі навчалися за програмою Нової української школи Педагоги володіють методикою роботи з дітьми з вадами слуху, добре ведуть шкільну документацію. Майже всюди на уроках панувала атмосфера довіри, доброти, що допомагає дітям-інвалідам легше пізнавати світ. Вчителі школи під контролем тримали ведення учнівських зошитів: вчасно перевіряли класні та домашні роботи. Однак, відчувається недостатня мовна робота в позаурочний час.

Якість навчально-виховного процесу значною мірою залежить від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному забезпеченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу  молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Щоп’ятниці організовувалися різні семінари для педагогів з фізкультури, ЛФК, корекційно-відновлювальної роботи, української жестової мови.

Курсову перепідготовку пройшли педагоги: Ком’яті В.О., Літун О.І., Попадинець О.М., Спаська Ю.Л. при Закарпатському ІППО. Боднарь К.А., Брикун В.О. завершили “Онлайн-курс для вчителів початкової школи” за програмою Нової української школи. Згідно графіка проводились взаємовідвідування уроків вчителів та вихователів.

Проатестовано 9 педагогів школи: Немеш Н.І., Загребельну В.О.,

Брикун В.О.,  Попадинця О.М., Андок А.В., Лях О.Д., Гусак Н.Д., Ігнатко І.І., Олексик В.В.

Організовано  проводилася методична робота у школі: вчасно видано наказ про організацію методичної роботи та складено загальношкільний план її проведення. Протягом року працювало 8 шкільних методоб’єднань педагогів. Підсумки методтижнів та засідань шкільних методоб’єднань проводилися на теоретично-практичних семінарах з питань навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи. Проведено 5 засідань семінару та 7 засідань педагогічних рад. Велася наставницька робота з молодими педагогами згідно складеного плану. Результативними були відкриті уроки, заходи та заняття Загребельної В.О., Брикун В.О., Андок А.В., Боднарь К.А., які проводилися з обов’язковим використанням ІКТ та інших сучасних освітніх технологій.

Важливе значення для навчального процесу мали проведені предметні тижні, у ході яких учні збагачували свої знання з даних предметів у більш доступних і цікавих формах. Вихованці 1,3,4,5,7,9,10 класів навчалися за новими підручниками. У цьому навчальному році зроблено запит на підручники для

2, 6 та 11 класів.

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності. Бажає бути кращою робота над самоосвітою педагогів. Залишається й надалі недостатньою робота вчителів та вихователів з розвитку побутової мови учнів під час режимних моментів: у спальні, в їдальні, на подвір’ї.

 

За стан виховної роботи відповідає Тетеря Н.М. Звіт про стан виховної роботи ми також чули.

Виховання і навчання - нероздільний педагогічний процес у двох взаємопов’язаних аспектах. По-перше, це-педагогічний вплив школи, сім’ї, колективу дітей в урочній і позаурочній діяльності; а по-друге, це- готовність учня сприйняти цей вплив, а вчителя, батьків-здійснити його.

При складанні плану виховної роботи враховуються мета й завдання виховання, визначаються державні та нормативні документи, якими керується школа, рівень розвитку і вихованості учнів, можливості виховного середовища, досвід і кваліфікація педагогів, аналіз роботи за попередній навчальний рік, пропозиції дітей, вчителів, календар знаменних і пам’ятних дат.

Для реалізації цих завдань, у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу на рік, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрямки виховання. Весь навчальний рік у  шкільному плані розбито на окремі місячники,  тижні, а  саме: правових знань, національно-патріотичого виховання, екології,  безпеки життєдіяльності, книги, безпеки на дорогах, рідної мови, математики, здоров′я, безпеки дитини, розвитку зв’язного мовлення, психології, що дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними.          Система заходів до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, торгівлі людьми, Всесвітнього дня дитини, Міжнародного дня інвалідів, уроків мужності, усних журналів.

Протягом року учні школи долучилися до Всеукраїнських акцій „Запали свічку ”, „Назустріч мрії ”, „Голуб миру”, „Серце до серця”.

Для кращого розвитку зв’язного мовлення  у школі проводились тижні побутової мови а саме: „ Абетка пішохода ”, „Уроки обережності”, „Трагедія українського народу (Голодомор 1932-1933р.) ”, „ Вчинок, відповідальність. наслідки ”, „ Психологія очима дітей ”, „ У країні рідної мови ”,„ Здорова природа-здорова людина”, „Здорова природа-здорова людина  ”,

„ Річниця Карпатської України”, „ Пам′ятаємо! Перемагаємо!” тощо.

Виховні форми, які використовувала у своїй роботі школа: конкурси, виховні години, усні журнали, спортивні змагання, анкетування, екскурсії, ранки, оформлення виставок,  трудові десанти, флешмоби, групові справи, інсценізація, умовні подорожі, вечори, свята, такі як:  ” Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди ”, „ Уроки тітоньки Сови”, „ День захисника України ”, „Книга - джерело знань”, „ Математичні перегони”, „Колосок пам'яті”, „ Я маю право!”„ Свято Миколая ”,„ Новорічний калейдоскоп” , „ Цікавий світ психології ”, „Подорож до королівства чистоти”, „  Краса рідної мови ”, „ Шевченкові дні ”, „Збережемо красу природи”, „Зроби свій вибір на користь здоров′я”, „Прощавай, Букварику” „ 1939-1945. Ніколи знову  ”, „Чарівна краса вишиванки ”, „Рідна матуся” тощо .

Традиційно  у січні в школі відбувся конкурс колядок та щедрівок, де учні мали можливість поколядувати та ознайомити присутніх із колядками рідного міста чи села.

Цікаву концертну програму підготували учасники художньої самодіяльності до Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня інвалідів. З метою інтеграції у чуюче суспільство, вихованці школи взяли участь  у міському фестивалі „Долина нарцисів ”.

Кожен захід, проведений у школі, проникнутий любов’ю, повагою, патріотизмом. Колектив нашої школи працює над відродженням звичаїв і традицій українського народу, фактів і цікавинок, що стосувалися історії рідного міста, школи. Саме тому у нашій школі проводиться багато свят, бесід, усних журналів, класних та виховних годин, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота - українця.  Хочеться відмітити, що естетичний та технічний рівень загальношкільних заходів на даний час має досить високий професійний рівень. В них задіяно потужний потенціал учнів, педагогів, які з великим натхненням демонструють свої таланти. До виховних заходів були залучені всі учні з урахуванням їх індивідуальних особливостей та нахилів.

Важливим напрямком виховної роботи в навчальному році було патріотичне виховання школярів. Його метою стало прищеплення любові до Батьківщини, формування патріотичної свідомості, розвиненої правосвідомості, політичної культури. На виконання Концепції національно-патріотичного виховання особистості у школі проводилася робота щодо виховання патріота України на кращих прикладах мужності, виявлених захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за  цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року проведено класними керівниками та педагогом - організатором Літун  О.І., а саме: „ Річниця Карпатської України ”, „ День партизанської слави ”, „День ветерана” , „ Чорнобильські дзвони”,  „День Соборності України”, „День пам′яті Героїв Крут”, „Колосок пам′яті”, вшанування героїв Небесної Сотні та Революції Гідності тощо.

З нагоди відзначення Дня захисника України в школі відбулася зустріч з хустянами – учасниками бойових дій в зоні АТО - Василем Мересієм, Іваном Голбаєм.

Діяльність загальноосвітнього закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів лише тоді може вважатися повноцінною і ефективною, якщо певною мірою професійно та ефективно у єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології. Тому в  школі проводились різнопланові  змагання,  турніри з міні-футболу, настільного тенісу та волейболу.

Вчителем фізкультури  Немеш Н.І.  проведено шкільні змагання з різних видів спорту в рамках Олімпійського тижня,  Міжнародного дня інвалідів, Дня глухих та здоров′я, спортивне свято „Козацькі забави”.

Вихованці спортивних гуртків та секцій продовжують гідно представляти навчальний заклад  на  змаганнях  різного  рівня. Учні отримали медалі різного ґатунку   під час  Спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики для спортсменів усіх нозологій.  Серед учнів з вадами слуху кожен з  наших спортсменів зайняв призові місця, саме: Юсько М.- І місце з бігу на 100метрів  та штовхання ядра; Гуцуляк Х.- І місце з бігу на 100метрів  та  зі стрибків у довжину з розбігу; Гобан Т.- І місце з бігу на 60метрів; Молнар І., Мадярій І. - ІІ місце з бігу на 60метрів та стрибків у довжину з місця.

Приємно, що серед призерів чемпіонату  України з гірськолижного спорту є і два учні 12 класу нашої школи  Кочіш Іван посів І місце, Бровдій Павло –

ІV місце.

На  чемпіонаті України  з волейболу серед юніорок з порушенням слуху, учениці нашої школи, які входили до складу збірної команди Закарпаття (Клімова І., Савинець Б., Маргітич А., Луцанич Г., Костяк А.), вибороли бронзову нагороду.

2 березня  в місті Ужгород, у спортивному комплексі «Зінедін» пройшла відкрита першість області та відбіркові змагання спартакіади з плавання «Повір у себе» серед дітей з вадами слуху. Учень нашої школи  Рябцюн Ростислав здобув перше місце на дистанції 50 метрів кролем на спині  та друге місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.

З метою попередження  наркоманії та  СНІДу,  боротьбі з  алкоголізмом,  тютюнопалінням серед неповнолітніх, пропаганді здорового способу життя, відповідно до річного плану роботи проводилися наступні заходи: тематичні виховні години та години спілкування, тренінги, бесіди, анкетування, поповнення тематичних вітрин з антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, спортивні змагання, вечори тощо.

Класними керівниками,  вихователями, лікарем та практичним психологом школи  протягом року проведено цикл бесід, тренінгів, а саме:

„ Попередження дитячої конфліктності ”, „ Формування в учнів навичок безпечного та здорового способу життя, „ Молодь проти булінгу”, „ Небезпека ВІЛ-інфекції”, „ Будь відповідальний за свою поведінку”, „Молодь проти куріння”, „Захист від поганих звичок” тощо.

Практичний психолог школи Стасик Ю.М. проводив  систематичну роботу з дітьми групи «ризику», соціально незахищених категорій та корекційну  роботу з учнями з проявами девіантної та делінквентної поведінки.  Розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які потребують особливої уваги, ведеться діагностування класних колективів,  анкетування, індивідуальні бесіди.   Проводяться педагогічні семінари, тренінги,  індивідуальні консультації з педагогами, учнями та батьками.

Виховні заходи, що проводились в освітньому закладі, були спрямовані на підвищення рівня вихованості школярів. Протягом 2018/2019 навчального року був проведений моніторинг рівня вихованості учнів школи. Складено карту вихованості учнів по класах та у школі. Так, високий рівень вихованості мають 57 учнів ( 62 %), середній – 30 учнів (33 %), низький – 5 учні ( 5 %).

У школі діють 10 гуртків та 4 спортивні секції. Гуртковою роботою охоплено 78% від загальної кількості учнів школи. Робота керівників гуртків спрямована на виявлення творчо обдарованих дітей, розвиток у них естетичних смаків, художніх здібностей, оволодіння знаннями і вміннями в галузі народного мистецтва, відродження національної культури.

Аналіз якісних показників роботи шкільних гуртків показав, що вони визначаються результативністю та участю вихованців у Всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях тощо. Високий рівень виконавської майстерності продемонстрували  вихованці гуртків декоративно-ужиткового мистецтва під час участі в обласних фестивалях-конкурсах, а саме:  «Захисники України: історія та сьогодення», «Малюнок, лист, вірш до мами».  У квітні, наша школа взяла участь у П′ятому обласному фестивалі-конкурсі

„Воскресни! Писанко ”. Роботи наших вихованців здобули друге місце серед шкіл області.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Провідними ідеями роботи дитячої організації є: - виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості через участь її в діяльності дитячої організації;- підготовка особистості до майбутнього виконання обов’язків у суспільстві, здобуття знань, умінь, навичок самоврядування, саморозвитку, самовдосконалення. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові).

З ініціативи учнівського старостату проводяться конкурси „Кращий учень” та „Кращий клас”. За результатами учнівського та педагогічного анкетування переміг  учень  12 - го класу Бровдій Павло, а кращим класом у

2018 - 2019 навчальному році визнано учнівський колектив 12- го класу.

Для кращих учнів школи організований відпочинок і оздоровлення на термальних водах у селі Велятино.

Зараз актуальним стає питання виховання правової культури. З метою підвищення рівня правової освіти, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей та учнівської молоді у школі  проводяться виховні, профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання.

Роз­в'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, виявлення та взяття на облік дітей, які потрапили в складні життєві обставини  в школі створено Раду профілактики правопорушень серед учнів. У вересні проводиться діагностування класних колективів щодо виявлення учнів схильних до правопорушень. Завдяки цьому діагностуванню є можливість попередити правопорушення  та взяти під контроль педагогічного колективу вихованців, які схильні до правопорушень, або мають шкільну дезадаптацію. Педагоги школи ведуть зошити спостережень за учнями з проявами девіантної поведінки, проводять індивідуальні бесіди учнями та їх батьками.

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень  серед учнів розглядалися: на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, загальношкільних батьківських зборах, на сіданнях Ради з профілактики правопорушень.

У шкільній бібліотеці проводилися заходи відповідно плану роботи шкільної бібліотеки. У жовтні у школі  проведено заходи до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, а у квітні проведено тиждень дитячої книги з відповідними підсумками та нагородженням кращих читачів та учасників заходів. До роботи бібліотеки часто залучалися й педагоги. Протягом року в бібліотеці проводилися наступні заходи:

 • бібліотечні уроки на різну тематику;
 • щомісячна акція „Книжкова лікарня ”;
 • виставки книг на різну тематику;
 • оформлено мовно – ілюстративні куточки до визначних тощо.

З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. У грудні  для учнів

8-12 класів був проведений  конкурс малюнків „Моя майбутня професія” та психологічний тренінг „Зроби свій вибір”. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні нашому регіону.

Протягом року в школі значна увага приділялася родинному вихованню. Сім’я і батьківська громадськість школи, педагогічний колектив прагнуть взаємодіяти в удосконаленні організації навчання і виховання дітей, забезпеченні умов для їхнього всебічного розвитку. Слід відзначити, що  робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.  Проведено загальношкільні батьківські збори  (вересень,  травень), а також класні батьківські збори (один раз на чверть).  Організовано всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, їх безпеки життя та здоров’я,  профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї. Протягом року в  кожному класі проведено відкриті батьківські збори на яких розглядались такі питання:

- „Роль батьків при адаптаційному періоді дітей”;

- „Враховуємо тип темпераменту дитини при її вихованні”;

- „Як допомогти дитині обрати майбутню професію” тощо.

Я хочу подякувати всім педагогам за активну участь у позакласній роботі, адже досягнуті нашими учнями результати є підтвердженням нашої повсякденної і клопіткої праці.

Однією із важливих ділянок нашої роботи є корекційна робота, за яку відповідають всі працівники, але найбільше – це інструктор слухового кабінету Лучка В.Ю., її звіт ми також чули.

Зміст корекційної роботи з формування вимови та розвитку слухо-зорового сприймання усного мовлення підпорядковані основній меті – допомогти нечуючій дитині сформувати уміння і навички словесного спілкування, розвинути мовлення та словесно-логічне мислення, яке необхідне їй при відтворенні власного мовлення та при сприйманні зверненого мовлення.

Протягом 2018-2019 н.р. сурдопедагоги школи докладали значних зусиль для формування в учнів зв’язного, виразного мовлення, збагаченню  їх словникового запасу, розвитку залишків слуху учнів. На спеціальних заняттях вчителі індивідуальної роботи працювали над реалізацією слухових резервів для швидкого й ефективного формування усного мовлення дітей  з вадами слуху.

Протягом року Лучкою В.Ю. проводилися консультації та теоретично-практичні семінари для педагогів  з індивідуальної роботи.

З  22  квітня по 11 травня , в школі проведено контрольну перевірку виразності мови, стану засвоєння активного та пасивного словника та  контрольних фраз учнів школи. Контрольні перевірки проводились згідно графіку, об’єктивно, в зазначені строки.

Аудиторами проведено контрольну перевірку виразності мови  учнів і встановлено, що  всього по школі виразність мови учнів становить :  56 %

Контрольна перевірка активного і пасивного словника показала такий стан: всього по школі:  активний словник- 61 %, пасивний словник- 69 %

Перевірка 50 контрольних фраз показала , що всього по школі учні засвоїли фрази розмовно-побутової мови та фрази, пов’язані з вивченням навчального матеріалу на  59 %.

Отже,  рівень словникового запасу та  виразність мови учнів можна вважати задовільним.

Коротко на роботі нашого психолога Юрія Михайловича. З року в рік він стає головнішою фігурою в нашому колективі завдяки творчому підходу до своєї праці. Молодець. Надіюся, що не зазнається і буде дальше професійно зростати.

Робота практичного психолога здійснювалася згідно річного плану. Основною метою роботи психологічної служби було здійснення психологічного супроводу навчально – виховного процесу, створення психолого – педагогічних  умов, які сприяють максимальному психічному і особистісному розвитку кожного школяра. Згідно поставлених завдань, здійснювались наступні напрямки психологічної роботи:

І. Психодіагностична робота

 1. Психологічне дослідження процесу адаптації, дослідження особливостей пізнавальної сфери дітей дошкільної групи, проведення комплексного діагностичного дослідження готовності дітей до навчання в школі.
 2. Психологічне дослідження процесу адаптації до школи учнів першого класу,особливостей розвитку пізнавальної сфери та формування особистісної сфери.
 3. Психологічне дослідження рівня розвитку психічних процесів ( пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприймання) учнів молодшого шкільного віку та дослідження особистісних особливостей (рівень тривожності, самооцінка, рівень домагань); діагностика готовності учнів до переходу у середню ланку навчання;
 4. Психологічне дослідження процесу адаптованості учнів до середньої ланки навчання (пізнавальної діяльності, мотиваційно – особистісної сфери).
 5. Психологічне дослідження індивідуальних особливостей  спрямованості особистості, рівня агресивності та інших особистісних особливостей, які виступають передумовами відхилень у поведінці)учнів «групи ризику» .

ІІ. Консультаційна робота

 1. Консультування педпрацівників з приводу налагодження процесу адаптація дітей дошкільного віку, учнів підготовчого та п’ятого класів.
 2. Консультування педпрацівників з приводу взаємодії з дітьми «групи ризику», тривожними дітьми щодо налагодження взаємодії з цими категоріями дітей.
 3. Консультування педпрацівників щодо врахування вікових та індивідуально – типологічних особливостей учнів у навчально – виховному процесі.
 4. Консультування педпрацівників щодо покращення успішності навчальної діяльності школярів.
 5. Консультування педпрацівників щодо попередження виникнення стану емоційної напруги та розвитку конфліктності в педагогічному та учнівському колективах.
 6. Психологічна допомога дезадаптованим, тривожним учням, дітям «групи ризику» стосовно покращення міжособистісної взаємодії, подолання внутрішньо особистісного конфлікту, налагодження адекватності самооцінки, зняття психологічної напруги та ін.
 7. Психологічна допомога у професійному самовизначенні учнів, вирішенні питань самореалізації, розвитку здібностей.
 8. Консультування батьків з приводу врахування індивідуально – типологічних особливостей у налагодженні взаємодії з дітьми, шляхи оптимізації стилів виховання та ін.

 

ІІІ. Корекційно – відновлювальна робота

Корекційно – відновлювальна робота здійснювалась за такими напрямками:

 1. Корекція процесу адаптації дітей дошкільної групи, розвиток пізавальних процесів дошкільників.
 2. Корекція процесу адаптації до середньої ланки навчання учнів п’ятого класу.
 3. Корекційно – розвивальна робота щодо підготовки учнів четвертого класу до переходу у середню ланку навчання.
 4. Корекційно – відновлювальна робота з дітьми «групи ризику».
 5. Корекційно-розвивальна робота щодо розвитку психічних процесів учнів першого – п’ятого класів..
 6. Корекційно – розвивальна робота щодо нормалізації емоційно – вольової сфери з учнями шостого – восьмого класів.
 7. Корекційно – розвивальна робота щодо профорієнтаційної готовності учнів 12 класів.

ІV. Соціально-психологічна просвіта

Серед батьків:

1.«Закономірності психічного розвитку дітей в умовах сенсорної депривації» - для батьків вихованців дошкільної групи.

 1. «Роль батьків при адаптаційному періоді дітей» - для батьків учнів 1 класу

3 .«Особливості адаптації учнів до середньої ланки навчання в школі»

- для батьків учнів 5 класу.

 1. «Враховуємо тип темпераменту дитини при її вихованні » - для батьків учнів 7 класу.
 2. «Як допомогти дитині обрати майбутню професію» - для батьків учнів 12 класу.
 3. 6. «Четвертокласники- це випускники початкової школи» - для батьків учнів 4 класу.

Серед дітей:

Проводились загальношкільні заходи на теми: «Вирішення конфліктів мирним шляхом», «Протидія насильству та булінгу», «Вдосконалюємо комунікативні навики медіатора». «Гарний характер – гарна поведінка». «Я творець свого характеру». «Подолаємо боулінг разом».

Серед педагогів:

 1. Семінар-тренінг для педпрацівників школи на такі теми: «Попередження насильницьких дій по відношенню до дітей».

VІ. Організаційно – методична робота та зв’язки з громадськістю

Протягом 2018 – 2019 н.р. здійснювалось відвідування відкритих уроків, самопідготовок, виховних заходів з метою спостереження за мікрокліматом у класному колективі, стилем спілкування учнів з учителем, вихователем і між собою.

Не було в нас особливих зауважень до роботи нашої медичної служби. Лікар Марина Мефтодівна – людина з великою душею і хороший спеціаліст, трудолюбива тактовна, її дуже люблять наші вихованці і те, що в нас не поширився спалах різних інфекційних хвороб – це заслуга наших медиків.

Хочу відмітити , що в нас дуже хороші дружні відносини з лікарями Хустської поліклініки, які двічі на рік проводять поглиблені медогляди наших учнів.

Робота медичної служби у 2018-2019 н.р. була спрямована на профілактику інфекційних захворювань, туберкульозу, дифузного зобу, профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності та працездатності школярів.

За цей навчальний рік стан здоров’я дітей був задовільний, не було важких випадків інфекційних захворювань, травм.

У жовтні 2018 року та у квітні 2019 року було проведено поглиблений медичний огляд та лабораторне обстеження 98 дітей.  В порівнянні з минулим роком зменшилась кількість дітей, інвазованих гельмінтами. Зменшилась кількість випадків у дітей алергічних реакцій.

За 2018-2019 навчальний рік не було виявлено серед дітей жодного випадку дифузного зобу, що свідчить про ефективність проведення постійної щотижневої антиструмінізації. Протягом року проводилась профілактична

С-вітамінотерапія.

Проводився посилений медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів. На кожну дитину розроблений листок здоров’я по фізичній культурі, постійно проводиться корекція розподілу дітей на групи з фізичного виховання.

Більша увага була звернена на фізичну реабілітацію та загартовування дітей, організацію рухового режиму дня. Особлива увага була звернена  на  профілактику та лікування плоскоступості, порушення осанки та сколіозу.

На протязі навчального року медичними працівниками щоденно здійснювався контроль за станом здоров’я дітей, надавалась у разі потреби невідкладна медична допомога, проводились профілактичні щеплення згідно плану календаря щеплень.

Щоденно медичними працівниками здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічного режиму в закладі.

Проводився щоденний контроль за організацією та якістю харчування дітей, за своєчасним проходженням медичних оглядів всіх працівників школи.

На протязі року активно проводилась санітарно-просвітницька робота серед дітей, працівників навчального закладу. Батькам надавались консультації з різних питань, з учнями школи  щомісячно проводились бесіди.

Протягом року здійснювався облік медичного обладнання, лікарських засобів, дотримувались правила і терміни їх зберігання та використання, проводилось своєчасне їх поповнення.

Невід’ємною складовою життя і діяльності нашого закладу є створення умов для навчання, проживання позакласної роботи та харчування учнів.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У наказі по школі від 22 серпня 2018 року № 22 «Про організацію роботи з охорони праці» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо. Перед початком навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

Відпрацьована програма вступного інструктажу, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників і учнів школи.

Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем- предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Щорічно проводились навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності.

Будівля школи забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами).

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

У травні 2019 року у школі проведено День цивільного захисту. Серед заходів, запланованих до Дня ЦЗ, відбувся практичний показ та навчання учнів

користуванню основними засобами протипожежної безпеки, які продемонстрували дітям працівники районного управління МНС.

Питання охорони праці , безпеки життєдіяльності учнів обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання

Протягом року, який аналізується, травмованих учнів під час навчально- виховного процесу у школі не було.

Умови для навчального процесу в школі хороші. Вчителі забезпечені наочністю, слухопідсилювальною апаратурою, проектно-візуальною технікою, комп’ютерами. Чистими  і теплими класами та кабінетами. Для позакласної роботи маємо два актові зали, ігрову кімнату, майстерні, кабінети. Успіхи в позакласній роботі ви знаєте які.

Я вважаю, що в нашій школі однне з кращих спортивних баз. Спортивний та тренажерний зали, спортивна площадка, тренажерна кімната і, безперечно, басейн, який вже четвертий рік працює і учні мають велике задоволення в ньому займатися. Саме матеріальна база , сумлінна праця наших педагогів, в першу чергу, вчителя фізкультури Немеш Н.І. і інструктора  з фізкультури Устюжанінової С.М., а також нашого тренера Бори Р.Т., дали змогу нашим командам і окремим учням стати чемпіонами і призерами республіканських і обласних змагань. Зараз всі ми будемо переживати за Кочіша Івана і Бровдія Павла, щоб вони закріпилися в збірній України і в грудні попали на Дефлімпійські ігри.

А зараз я хочу ще відмітити, що в школі організоване 5-ти разове калорійне харчування. Протягом року не було жодного зауваження до роботи працівників кухні. Дієтсестра Оксана Іванівна  тримає на повсякденному контролі завіз продуктів і якісну, за нормою, їх закладку. Наші діти дуже шанують працю наших поварів.

Однак, вся ця робота, яка проводиться в школі має свою фінансову складову.     Як відомо, стан справ в установі відображається в бухгалтерському обліку, який є частиною процесу управління фінансами. Для того щоб управляти, потрібно контролювати, а для того щоб контролювати, треба виміряти. Від правильного ведення обліку господарських операцій залежить розвиток не лише окремо взятої спецшколи-інтернат, а й держави.

Бухгалтерія є структурним підрозділом спецшколи-інтернату, яка забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності та реалізацію фінансової, бюджетної та податкової політики. У своїй діяльності бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, наказами директора школи-інтернату, Положенням про бухгалтерську службу та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність закладу.

Весь обліковий процес спецшколи-інтернат складається із трьох етапів, а саме: первинний облік, поточний облік та підсумковий облік.

Фінансування установи здійснюється з місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету, а також доходи і видатки ведуться по загальному та спеціальному фондах.

Надходження коштів за 2018-2019 н. р. по загальному фонді склали 17 мільйонів 988 тисяч 400 грн., в т.ч.:

на виплату заробітної плати – 11 877 500 грн., у т.ч.  на оздоровлення – 465 100 грн.;

нарахування на заробітну плату – 2 602 600 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 80 000 грн.;

продукти харчування – 1 125 400 грн.;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 1 272 200 грн.

Інші видатки  - 1 030 700 грн.

По спеціальному фонді від надання платних послуг отримано - 18 200 грн. та від здачі макулатури – 887 грн. Від благодійної допомоги 46 809 грн. та призової винагороди за ІІ місце у конкурсі «Воскресни писанко» - 4 000 грн.

Всі укладені договори, оплачені накладні та акти виконаних робіт відображаються на Єдиному порталі використання бюджетних коштів – Edata. Також в спецшколі-інтернат діє тендерний комітет, який керується Законом України «Про публічні закупівлі» та наказом №35 “Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель”. Публічні та допорогові закупівлі проводяться на майданчику «prozoro». Річний фінансовий звіт та план закупівель публікується на сайті школи.

І на завершення слід акцентувати, що роль бухгалтерського обліку зростає з кожним роком. Тому в організації та веденні бухгалтерського обліку керівник бюджетної установи і головний бухгалтер повинні діяти як однодумці.

 

На таблиці показано всі наші фінансові поступлення і видатки

 

 

За період 2018-2019 н.р. За період 2017-2018 н.р. Збільшення (зменшення) доходів/витрат у %
Найменування доходів  і видатків За звітний період надходження Касові видатки За звітний період надходження Касові видатки
Поточні видатки 2000 17 988 400,00 17 988 400,00 15 380 931,01 15 376 558,75 17%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 14 480 100,00 14 480 100,00 12 655 827,30 12 655 827,30 14%
Оплата праці 2110 11877500,00 11877500,00 10 414 000,00 10 414 000,00 14%
Заробітна плата 2111 11 877 500,00 11 877 500,00 10 414 000,00 10 414 000,00 14%
Нарахування на оплату праці 2120 2 602 600,00 2 602 600,00 2 241 827,30 2 241 827,30 16%
Використання товарів і послуг 2200 3 504 000,00 3 504 000,00 2 722 176,91 2 716 804,65 29%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 781 200,00 781 200,00 432 593,43 432 077,00 81%
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 80 000,00 80 000,00 62 000,00 62 000,00 29%
Продукти харчування 2230 1 125 400,00 1 125 400,00 973 399,83 968 544,00 16%
Оплата послуг ( крім комунальних ) 2240 223 000,00 223 000,00 329 000,00 329 000,00 -32%
Видатки на відрядження 2250 22 200,00 22 200,00 14 405,42 14 405,42 54%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 272 200,00 1 272 200,00 910 778,23 910 778,23 40%
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 33 200,00 33 200,00 26 394,91 26 394,91 26%
Оплата електроенергії 2273 332 300,00 332 300,00 243 409,84 243 409,84 37%
Оплата природного газу 2274 906 700,00 906 700,00 640 973,48 640 973,48 41%
Інші видатки 2800 4 300,00 4 300,00 2 926,80 2 926,80 47%
Соціальне забезпечення 2700 0 0 1000 1000 -100%
Інші виплати населенню 2730 0 0 1000 1000 -100%

 

За період
з 1 червня 2018 року по 29 травня 2019
використано коштів на закупівлю:
За період 2017-2018 н.р. За період 2018-2019 н.р. Збільшення (зменшення) витрат у %
Миючих засобів та продукції для чищення 10361 9300 -10%
Засобів гігієни 9881 10360 5%
Канцелярських товарів 8493 19218 126%
Паливно-мастильних матеріалів 33117 32100 -3%
М'який інвентар 177060 307480 74%
Господарських товарів 23715 25073 6%
Меблів 42300 74111 75%
Ноутбуки, проекційні екрани, проектор 23450 16473 -30%
Постільна білизна, рушники 0 127640
За період  
з 1 червня 2018 року по 29 травня 2019  
отримано грантів та дарунків:  
За період 2017-2018 н.р.
Тренажер (бігова доріжка) 5500

 

 

 

 

 

 

Поточні ремонти протягом 2018-2019 н.р.
№/п Найменування робіт Використаних коштів, грн.
1 Поточний ремонт огорожі території 14795
2 Поточний ремонт огорожі дитячого майданчика 9857
3 Поточний ремонт частини фасаду будівель школи та цегляної огорожі території школи 21340
4 Поточний ремонт кабінету №12 першого поверху навчального корпусу (своїми силами) 2442
5 Поточний ремонт кабінету №14 першого поверху навчального корпусу (власними силами) 2557
6 Поточний ремонт кабінету №2 цокольного поверху навчального корпусу (власними силами) 2844
7 Поточний ремонт каридору першого поверху навчального корпусу (власними силами) 5216
8 Поточний ремонт кабінету №6 (кабінет психології) цокольного поверху навчального корпусу (своїми силами) 7776
ВСЬОГО 66827,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочу відмітити надзвичайну відповідальність головного бухгалтера Попадинця О.М., який постійно підвищує свою фінансову грамотність і бухгалтерія працює злагоджено.

Я вже досить багато вам доповідаю про нашу роботу, ви її кожен день бачите і знаєте, що не все є так, як би нам хотілося. Розпочну з останніх урядових і міністерських документів, їх аналіз наштовхує мене на думку, що зараз йде планомірна атака на поступове звуження мережі спецшкіл-інтернатів, в тому числі і для дітей з вадами слуху. Підтвердження такого висновку є окремі твердження в новому Положенні про спецшколу. Наведу декілька:

- діти дошкільного відділення крім старшої групи не можуть проживати в інтернаті;

- вихованці в інтернаті не можуть проживати у вихідні дні;

- діти в інтернаті не можуть проживати, якщо час доїзду з дому до школи менше години.

Що це означає? Що кожну дитину кожного дня хтось повинен приводити в школу та забирати. Уявіть собі, що діти живуть в Тячеві чи Іршаві. Як уявити собі, що їх кожного дня будуть водити до школи. Це абсурд. На наші зауваження була відповідь, що так вимагає концепція Нової української школи до 2026 року. Що діти мають бути більше з батьками . Добре. Ми не проти. Але як бути, коли 50% батьків немає вдома, вони на заробітках. Хто має дітей водити в школу і з ними займатися? На жаль в МОН цього чомусь не розуміють.

По-друге, навчальні освітні програми. Що для наших учнів найбільш важливе – це підготувати їх до життя згідно наших програм , а вони такі, як у Новій школі, на уроки трудового навчання в старших класах відведено по 1 год, а допрофесійного навчання перейдуть лише після 2026 року. Чи це не абсурд? Я знаю, що в Україні багато таких шкіл, як наша школа, мають чудову матеріальну базу для трудового навчання, і що з того? Пустують приміщення,  як у нашій школі. На перший клас згідно програми Нової української школи нам запланували з державної субвенції 30 тис. грн., але з незрозумілих для нас причин  їх обласна рада забрала від нас.

Отже, висновок один,   МОН взяло курс на поступове закриття спецшкіл-інтернатів. На мою думку, ця політика в нікуди, вони отямляться, але буде багато втрачено.

У нас є ще одна дуже серйозна проблема – підвіз учнів. В Положенні записано, що підвіз учнів до закладу освіти забезпечує засновник і керівник. Я хочу чути від відповідальних чиновників, як забезпечити підвіз учнів до нашої школи? В опорні школи організовано підвіз шкільними автобусами, а як нам бути? Більше того, учнів масових шкіл підвозять безкоштовно, а від наших інколи вимагають перевізники оплату як з учнів так і з батьків. Проблему керівник школи не розв’яже, це питання зобов’язана вирішити тільки обласна рада.

Шановні колеги! Проблем в нас багато, але ми мусимо виконувати свою роботу якісно. До початку 2019-2020 року школа майже готова завдяки належному збереженню шкільного майна і приміщень, найважливіша проблема в нас - це будівництво котельні. Рівно 20 років як ми побудували міні-котельню, яка 20 років забезпечувала нам тепло. В нас кожного року була значна економія коштів, але на вимогу головного інженера Закарпатгазу нас змусили будувати нову котельню. Будуть затрачені значні кошти. Однак, прикро, що вже більше трьох місяців нам не дав Закарпатгаз проектну документацію, щоб ми могли розпочати це будівництво, а якщо сума буде більше 1.5 млн.грн. треба оголошувати тендер. Це займе 2 місяці. От вам і бажання зробити все якісно і своєчасно Закарпатгаз - це як республіка в республіці. Але ми знову ж таки живемо з оптимізмом і цю проблему вирішимо.

Проте, в нас залишається ще одна проблема – це набір дітей в дошкільну групу. Те, що першого класу не буде – це вже факт, а от дошкільну ми мусимо набрати. І останнє, нам треба переробити статут.

Наша школа буде школою для дітей з порушеннями слуху. В нас будуть класи для глухих та класи для слабочуючих, відповідно будуть освітні програми для різних класів.

Я всім дякую за якісну, сумлінну працю. Вибачайте якщо когось не почув, можливо, образив. В житті все буває, але всім бажаю гарного відпочинку, сімейного благополуччя і з повними силами прийти в школу, і продуктивно вчити і виховувати дітей-інвалідів. Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота

Реабілітаційна робота

Сторінка психолога

Виховна робота